EKONOMI

arbetsgrupp-brilliant.jpg

Moderaterna har högst förtroende i frågor som handlar om ekonomi. Detta förtroende ska vi förvalta och utveckla på ett bra sätt! Det är därför vi med stolthet kan presentera den nya ekonomigruppen som ska vara med och utveckla våra ideér och tankar kopplat till ekonomi. Vi inleder med ett uppstartsmöte den 25:e november.

 

Kontakt:

Christopher Hansson

christopher.hansson91@gmail.com

Filosofin kring våra arbetsgrupper

Vi bygger vårt politiska budskap utifrån den verklighet vi lever och verkar i. Detta är en kontinuerlig process som förutsätter ett stort engagemang från våra medlemmar. Vi är moderater och våra värderingar styr naturligtvis själva fundamentet i vårt politiska arbete. Den traditionella bilden av hur kommuner styrs av "kommunens starke man" är inget vi strävar efter.

 

Vår lokala politik bygger på ett stort medlems-engagemang där vi tar vara på den kompetens som finns inom olika områden. Dessutom bjuder vi in opolitiska medborgare som har ett specifikt intresse eller specialkompetens. Tillsammans blir vi det starkaste politiska "laget" i vår kommun. Ju bättre förberedda vi är, ju mer kunskap vi har, desto vassare blir våra argument. Kontakta gärna kontaktpersonerna.

LÄNKAR