HEDERSRELATERAT VÅLD

arbetsgrupp-brilliant.jpg

De senaste 10 åren har hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats hos både regering, myndighet och civilsamhället. Hederskulturen är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas då det är många individer som är drabbade och lider av dess konsekvenser. Vi har satt fokus på dessa frågor i Lerum.

 

Kontakt:

Jinous Andersson

jinous_re@hotmail.com

Filosofin kring våra arbetsgrupper

Vi bygger vårt politiska budskap utifrån den verklighet vi lever och verkar i. Detta är en kontinuerlig process som förutsätter ett stort engagemang från våra medlemmar. Vi är moderater och våra värderingar styr naturligtvis själva fundamentet i vårt politiska arbete. Den traditionella bilden av hur kommuner styrs av "kommunens starke man" är inget vi strävar efter.

 

Vår lokala politik bygger på ett stort medlems-engagemang där vi tar vara på den kompetens som finns inom olika områden. Dessutom bjuder vi in opolitiska medborgare som har ett specifikt intresse eller specialkompetens. Tillsammans blir vi det starkaste politiska "laget" i vår kommun. Ju bättre förberedda vi är, ju mer kunskap vi har, desto vassare blir våra argument. Kontakta gärna kontaktpersonerna.

LÄNKAR