NÄRINGSLIV

arbetsgrupp-brilliant.jpg

Vi anser att den goda politiken formas av verkligheten. Vi vet vad vi talar om, vi har gjort det förr. År 2016 bjöd vi in företagare i Lerum med den gemensamma målsättningen att skapa Sveriges bästa kommun att driva företag i. Vi lyssnade till 100% och lät Lerums företagare lägga grunden till ett näringslivs-politiskt program. Nu tar vi nästa steg!

 

Kontakt:

Jeanette Andersson

Jeanette.andersson@lerum.se

Filosofin kring våra arbetsgrupper

Vi bygger vårt politiska budskap utifrån den verklighet vi lever och verkar i. Detta är en kontinuerlig process som förutsätter ett stort engagemang från våra medlemmar. Vi är moderater och våra värderingar styr naturligtvis själva fundamentet i vårt politiska arbete. Den traditionella bilden av hur kommuner styrs av "kommunens starke man" är inget vi strävar efter.

 

Vår lokala politik bygger på ett stort medlems-engagemang där vi tar vara på den kompetens som finns inom olika områden. Dessutom bjuder vi in opolitiska medborgare som har ett specifikt intresse eller specialkompetens. Tillsammans blir vi det starkaste politiska "laget" i vår kommun. Ju bättre förberedda vi är, ju mer kunskap vi har, desto vassare blir våra argument. Kontakta gärna kontaktpersonerna.

LÄNKAR