VÅRD OCH OMSORG

arbetsgrupp-brilliant.jpg

I Lerums Kommun ska man känna sig trygg att åldras. Omsorgen ska kännetecknas av omtanke och god kvalitet. Vi vill utveckla våra äldreboenden med moderna lokaler och ny teknik. En äldreomsorg med hög kvalitet kräver duktiga och välutbildade medarbetare, därför vill vi satsa på personalen.

 

Kontakt:

Kai Bengtsson

kai.bengtsson@outlook.com

Filosofin kring våra arbetsgrupper

Vi bygger vårt politiska budskap utifrån den verklighet vi lever och verkar i. Detta är en kontinuerlig process som förutsätter ett stort engagemang från våra medlemmar. Vi är moderater och våra värderingar styr naturligtvis själva fundamentet i vårt politiska arbete. Den traditionella bilden av hur kommuner styrs av "kommunens starke man" är inget vi strävar efter.

 

Vår lokala politik bygger på ett stort medlems-engagemang där vi tar vara på den kompetens som finns inom olika områden. Dessutom bjuder vi in opolitiska medborgare som har ett specifikt intresse eller specialkompetens. Tillsammans blir vi det starkaste politiska "laget" i vår kommun. Ju bättre förberedda vi är, ju mer kunskap vi har, desto vassare blir våra argument. Kontakta gärna kontaktpersonerna.

LÄNKAR