BYGGA OCH BO

En kommun som växer

Lerums Kommun är en fantastisk plats att bo på. Därför är det extra roligt att många människor också väljer att flytta hit såväl som att stanna kvar. Här bor man i en traditionell villa-kommun med närhet till fina rekreationsområden, god skola och omsorg, bra fritidsaktiviteter och god tillgång till arbetstillfällen inom och utanför kommunens gränser.


Denna karaktär vill vi fortsätta bygga på samtidigt som vi utvecklar våra centrala delar med fler lägenheter, stärkt handel och trevliga miljöer i centrum. Vi vill också tillåta småskalig bebyggelse av lägenheter kring våra villaområden för att möjliggöra för människor som vill flytta från sin villa, men inte sitt område.


Våra förslag för nya bostäder och

byggande i Lerums Kommun:


  • Fler bostäder av olika slag i hela kommunen.

  • Hela kommunen ska leva och alla våra orter har möjlighet att växa och utvecklas.

  • Låt våra orter utvecklas efter orternas behov och karaktär.