FÖRENINGSSTYRELSEN

Viktor Lundblad

Ordförande

Kommunstyrelseledamot

viktor.lundblad@lerum.se

Gun Holmberg

Vice ordförande

Kommunfullmäktigeledamot

gun.holmberg@lerum.se

Arne Molander

Ledamot

arne@husforvaltning.se

Conny Leinstedt

Kassör

Ersättare Miljö och Byggnadsnämnden

conny.leinstedt@lerum.se

Alexander Abenius

Ledamot

Kommunstyrelsens ordförande

alexander.abenius@lerum.se

0722-050532

Jeanette Andersson

Ledamot

Kommunstyrelseledamot

jeanette.andersson@lerum.se

Eva Brodén

Ledamot

Ersättare Kommunfullmäktige

eva.broden@lerum.se

Vincent Nordgren

Ledamot (MUF-representant)

Ordförande MUF Lerum

nordgren.vincent@gmail.com

Douglas Thisell

Ledamot (Fullmäktigegruppsrepresentant)

Vice ordförande Samhällsbyggnadsutskottet

douglas.thisell@lerum.se

Marie Jungtell Åström

Ledamot (MQ-representant)

Ordförande Moderatkvinnorna Lerum

marie.jungtell@lerum.se

© 2018 by Moderaterna i Lerums Kommun. Proudly created with Wix.com

alexander.abenius@lerum.se

Tack för att du stödjer Moderaterna i Lerums Kommun!