INFRASTRUKTUR

En infrastruktur att lita på

En väl fungerande infrastruktur är bland det absolut viktigaste politiska frågorna. Idag lever vi i ett samhälle som är i ständig rörelse. Utan en väl fungerande infrastruktur får människor det svårt att ta sig till och från jobbet, barn och unga svårt att ta sig till skolan, utryckningsfordon svårt att ta sig fram till olyckan och bussen svårt att ta sig fram till busshållplatsen.


Vår kommun är en del av en stor arbetsmarknadsregion. Detta ger vår kommun goda möjligheter till utveckling och ökar vår attraktionskraft. För att vi ska kunna dra nytta av vår arbetsmarknadsregion krävs det god tillgängligheten till regionens alla hörn och kanter. Vi tycker därför att dagens struktur, där alla ska passera Göteborg för att ta sig vidare i vår region, är problematisk. Vi vill därför att det ska byggas en ny led mellan E6 syd, Rv40, E20, 190an, E45 och E6 norr.


Våra förslag för bättre kommunikationer

i Lerums Kommun:


  • Jobba för en ny led mellan E6 syd, Rv40, E20, 190an, E45 och E6 syd.

  • Förbättra 190:an och verka för att Härskogsvägen blir tryggare.

  • Bygga en nytt E20-mot mellan Hulan och Kastenhof.

  • Arbeta för att alla trafikslag ska få bättre förutsättningar.

  • Bevara parkeringsplatserna i våra centrala kommundelar.NÄR VISSA VILL FÖRSVÅRA FÖR BILISMEN


Bilen har varit 1900-talets absolut största frihetsmaskin. Inte bara för individen, som enklare får ihop livspusslet, utan också för samhället som stort. Transporterna har blivit snabbare och mer effektiva, vilket har bidragit till en starkare tillväxt, och på så sätt en starkare välfärd.


Tyvärr finns det de som vill försvåra för bilismen i Lerums Kommun och jobbar nu hårt för att få fram officiella dokument som sätter Lerums Kommun i en bilfientlig utveckling. Denna utveckling säger vi moderater nej till.


Moderaterna anser inte att det ena transportsättet är finare än det andra, utan att vi ska hjälpa dig att få ett bra liv i vår kommun oaktat vilket trafikslag du väljer.


Vi står på bilisternas sida - samtidigt som vi gillar kollektivtrafik, gång och cykel