INTEGRATION

Brödtext


 

Punkter

  • Vi säger NEJ till dyra köp av bostäder för nyanlända och/eller bostäder som köps till överpris. Vi säger också NEJ till framtida köp som gör att kommunen riskerar skadestånd eller böter, i likhet med bostäderna i Sjövik.

  • Starta intensivkurser i företagande för nyanlända med tidigare erfarenheter av att driva företag i sina hemländer med fokus på hur man driver företag i Sverige, i samarbete med eventuella relevanta myndigheter och civilsamhälle. 

  • Införa etableringsbostadsmodellen för nyanlända (se länk)

  • Införa etableringslån (lån som måste betalas tillbaka på sikt) istället för dagens etableringsstöd (bidrag som inte måste betalas tillbaka)

  • Utred möjligheten att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skapa en digital plattform för språkutbildning för potentiella anhöriginvandrare som ännu inte kommit till Sverige för att skynda på integrationsprocessen genom bättre språkkunskap

FAKTARUTA 

XXX

 

LÄNKAR