Pressmeddelande: Alliansstyre i Lerums Kommun

Lerums Kommun 2018-11-13


Under tisdagsförmiddagen den 13 november 2018 träffade representanter för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna press och media för att presentera det nya Alliansstyret för Lerums Kommun under mandatperioden 2019-2022. Från partierna närvarade Alexander Abenius (M), Eva Andersson (C), Lill Jansson (L) och Christian Eberstein (KD).


- Det känns riktigt bra att få jobba med våra vänner i Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tillsammans skapar vi ett starkt och hoppfullt lag som kommer stå för en positiv utveckling av vår fina kommun, säger Alexander Abenius (M).


På presskonferensen informerade de fyra representanterna om den politik som Alliansen avser driva samt vilken fördelning av ansvarsområden Alliansen kommer ha under den kommande mandatperioden. Varje parti kommer tillsätta varsitt kommunalråd som kommer ansvara för varsitt utskott.


Centerpartiets kommunalråd kommer ansvara för Samhällsbyggnadsutskottet, Liberalernas kommunalråd kommer ansvara för Lärandeutskottet, Kristdemokraternas kommunalråd kommer ansvara för Stöd- och Omsorgsutskottet och Moderaternas kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, kommer ansvara för Arbetsutskottet.


Under mandatperioden kommer fokus ligga på att bland annat kommunen som arbetsgivare, en långsiktigt stabil ekonomi, höjda kunskapsresultat i skolan, fokus på byggnation av bostäder och infrastruktur samt ett stärkt näringslivsklimat.


- Tillsammans ska vi möjliggöra för byggnation av bostäder i hela kommunen. Vi ska planera för en långsiktig hållbar befolkningstillväxt som är kopplad till behovet av nödvändiga investeringar i infrastruktur och kärnvälfärd. Vi vill att varje kommundel ska utvecklas utefter sina möjligheter och vi ser positivt på byggnation även utanför tätorterna. Viktigt blir att uppmuntra så det byggs bostäder med olika bostadsformer och i olika prislägen, så flyttkedjan stimuleras, säger Eva Andersson (C)


- Lerums kommun är på många sätt en barnkommun och det är positivt. Det innebär också att vi kommer att göra stora satsningar på sådant som barn och ungdomar behöver. Vi kommer bygga nya förskolor och skolor och vi satsar på idrott och kultur. När det sedan gäller våra skolor, har vi fortsatt fokus på att höja kunskapsresultaten. Ju mer kunskap eleverna har med sig när de slutar skolan desto större frihet har de som vuxna, och därför har frågan stor prioritet, säger Lill Jansson (L).


- De kommande fyra åren kommer innebära ekonomiska utmaningar och ett växande behov av välfärd. För oss i Alliansen kommer det vara viktigt att prioritera kärnvälfärden. Vi vill värna de som har störst behov. Personalfrågorna är en utmaning med sjukskrivningstal som tydligt talar om ett problem. Vi behöver medarbetare som trivs. Vi behöver utveckla samarbetet med civilsamhället och näringslivet. Vi har alla tillsammans ansvar för att skapa ett bra samhälle, säger Christian Eberstein (KD)


Totalt har Alliansens fyra partier 27 av 51 mandat i Lerums Kommunfullmäktige. Detta betyder att Alliansen har stöd från en majoritet av fullmäktiges ledamöter och bildar därför en stabil majoritet som kan få igenom den politik som invånarna i Lerums Kommun röstat på.


Sociala Medier för Alliansen i Lerums Kommun

Facebook: @Alliansen.Lerum

Instagram: @ Alliansen.Lerum


Presskontakt:

Alexander Abenius (M), 0722050532

Eva Andersson (C), 0702938595

Lill Jansson (L), 0735315237

Christian Eberstein (KD), 0708990579