Rent vatten

För hela vårt samhälle och alla som bor och verkar i vår kommun är dricksvattnet extremt viktigt. Dricksvatten är inte bara viktigt för varje hem utan också för våra kommunala verksamheter och välfärden i stort.

Därför har Moderaterna under mandatperioden lagt fram förslag på hur vi kan säkra/skydda vårt rena dricksvatten från extrem torka och extrem nederbörd (som också riskerar vårt rena dricksvatten). 

2015 skrev Moderaterna ett förslag till Lerums Kommunfullmäktige. Vi noterade bland annat att Lerums Kommun behöver en handlingsplan för rent dricksvatten. Förslaget kan läsas längre ner i texten.

 

Tyvärr fick vi avslag på vårt förslag av den politiska majoriteten, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som majoritetens två största partier. Därför har Lerums Kommun ingen handlingsplan för vårt dricksvatten.

 

Här är motionen: 

Vi beklagar att motionen blev avslagen. Vi vill fortfarande ha en handlingsplan.

 

Om vi får väljarnas förtroende den 9 september att styra Lerums Kommun kommer vi prioritera en handlingsplan inom våra första 100 dagar som styrande parti. 

Nedan finner ni röstprotokollet från kommunfullmäktige. Under det finner ni också protokollet från kommunstyrelsen där man alltså ser att den politiska majoriteten ville avslå vår motion.

OBS!

 

DE SOM RÖSTADE "JA" RÖSTADE AVLSAG.

DE SOM RÖSTADE "NEJ" RÖSTADE BIFALL. 

LÄNKAR

© 2018 by Moderaterna i Lerums Kommun. Proudly created with Wix.com

alexander.abenius@lerum.se

Tack för att du stödjer Moderaterna i Lerums Kommun!