ÄLDREOMSORG

Trygga när vi åldras

I Lerums Kommun ska man känna sig trygg att åldras. Omsorgen ska kännetecknas av omtanke och god kvalitet. Vi vill utveckla våra äldreboenden med moderna lokaler och ny teknik. En äldreomsorg med hög kvalitet kräver duktiga och välutbildade medarbetare, därför vill vi satsa på personalen. Vi vill skapa fler möjligheter för vidareutbildning och karriärvägar för de anställda inom äldreomsorgen. Vi säger även nej till 9-timmars arbetspass, då vi vet hur negativt detta påverkar verksamheten och de anställdas arbetssituation och möjlighet att göra ett bra jobb.

Socialtjänsten är ofta den sista tryggheten människor har när man inte längre har möjlighet att själv ta sig ur en tuff situation. Kommunens socialtjänst måste prestera en god kvalitet och beslut som är rättssäkra. Samtidigt är det viktigt att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Med en tydligare styrning mot arbete och egen försörjning kan vi minska kommunens höga bidragskostnader och se till att människor inte fastnar i bidragsberoende och utanförskap.


Vi vill utveckla kommunens möjligheter att hjälpa personer som behöver vård i hemmet. Det är bättre för den enskilde och kommunen undviker att köpa dyra platser på behandlingshem. Ett första steg är att utveckla bostödet för att fler ska kunna få ett professionellt stöd i sitt hem.

Lerums kommun har många fantastiska människor och föreningar som gör stordåd på frivillig basis. Vi vill ta tillvara och utveckla dessa krafter tillsammans. Här är en utveckling av frivilligslussens verksamhet ett naturligt första steg.

Våra förslag för omsorgen

i Lerums Kommun:


 • Silvia-certifiera alla äldreboenden.

 • Jobba mer och tydligare med bra och näringsrik mat.

 • Bygga fler senior- och trygghetsboenden.

 • Öka samverkan mellan den regionala sjukvården och kommunens stöd och omsorg.

 • Utveckla kommunens arbete med idéburet offentligt partnerskap.

 • Utveckla frivilligslussens verksamhet.


Våra förslag för fler i arbete

och en bättre arbetsmiljö:


 • Upphäva det av nattpersonalen kritiserade beslutet om 9-timmars arbetspass på natten.

 • Skapa fler karriärvägar för kommunens anställda.

 • Verka för intraprenad och andra driftsformer som ökar valfriheten inom omsorgen.

 • Bekämpa fusk med bidrag och kommunala medel.

 • Utveckla bostödet.

 • Stärka kompetensen kring missbruk och psykisk ohälsa.

 • Jobba för att fler kommuninvånare ska gå från bidragsberoende till arbete.