top of page

ARBETSGRUPPER

Här formar vi framtidens moderata politik

Vi bygger vårt politiska budskap utifrån den verklighet vi lever och verkar i. Detta är en kontinuerlig process som förutsätter ett stort engagemang från våra medlemmar. Vi är moderater och våra värderingar styr naturligtvis själva fundamentet i vårt politiska arbete. Den traditionella bilden av hur kommuner styrs av "kommunens starke man" är inget vi strävar efter.


Vår lokala politik bygger på ett stort medlems-engagemang där vi tar vara på den kompetens som finns inom olika områden. Dessutom bjuder vi in opolitiska medborgare som har ett specifikt intresse eller specialkompetens. Tillsammans blir vi det starkaste politiska "laget" i vår kommun. Ju bättre förberedda vi är, ju mer kunskap vi har, desto vassare blir våra argument.

Vill du vara med och forma vår politik? Kontakta gärna kontaktpersonerna nedan om någon av arbetsgrupperna verkar intressanta.

Vill du vara med och starta en politisk arbetsgrupp (som inte finns nämnd nedan) som kan ta fram morgondagens moderata politik tillsammans med oss? Kontakta viktor.lundblad@lerum.se

LEVA OCH BO

Lerums kommun är en fantastisk plats att bo på. Här bor man i en traditionell villakommun med närhet till fina rekreationsområden, god skola och omsorg, bra fritidsaktiviteter och god tillgång till arbetstillfällen. Denna karaktär vill vi fortsätta bygga på samtidigt som vi utvecklar våra centrala delar med lägenheter, stärkt handel och trevliga miljöer i våra centrum.

 

Kontakt:


Arne Molander

arne@lundbackeninvest.se

NÄRINGSLIV

Vi anser att den goda politiken formas av verkligheten. Vi vet vad vi talar om, vi har gjort det förr. År 2016 bjöd vi in företagare i Lerum med den gemensamma målsättningen att skapa Sveriges bästa kommun att driva företag i. Vi lyssnade till 100% och lät Lerums företagare lägga grunden till ett näringslivs-politiskt program. Nu tar vi nästa steg!

 

Kontakt:

Jeanette Andersson

Jeanette.andersson@lerum.se

TRYGGHET

Lerums kommun upplevs till stora delar som trygg men det finns platser där man upplever otrygghet. Några sådana platser är till exempel vid våra pendeltågstationer, parkeringsmiljöer och dåligt upplysta platser. I valet 2018 lovade vi trygghetskameror, det har blivit verklighet. Nu tar vi ett större grepp... Vill du vara med?

 

Kontakt:

Styrelsen

lerum@moderaterna.se

EKONOMI

Moderaterna har högst förtroende i frågor som handlar om ekonomi. Detta förtroende ska vi förvalta och utveckla på ett bra sätt! Det är därför vi med stolthet kan presentera den nya ekonomigruppen som ska vara med och utveckla våra ideér och tankar kopplat till ekonomi.

 

Kontakt:

Christopher Hansson

christopher.hansson91@gmail.com

STÖD OCH OMSORG

I Lerums Kommun ska man känna sig trygg att åldras. Omsorgen ska kännetecknas av omtanke och god kvalitet. Vi vill utveckla våra äldreboenden med moderna lokaler och ny teknik. En äldreomsorg med hög kvalitet kräver duktiga och välutbildade medarbetare, därför vill vi satsa på personalen.

 

Kontakt:

Lovisa Gustafsson
Lovisa.gustafsson@lerum.se

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

De senaste 10 åren har hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats hos både regering, myndighet och civilsamhället. Hederskulturen är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas då det är många individer som är drabbade och lider av dess konsekvenser. Vi har satt fokus på dessa frågor i Lerum.

 

Kontakt:

Styrelsen

lerum@moderaterna.se

LEVAOCHBO
NÄRINGSLIV
TRYGGHET
EKONOMI
VÅRD OCH OMSORG
HEDERSRELATRAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
bottom of page