KULTUR OCH FRITID

Ett levande kultur- och fritidsliv

Engagemanget som kultur- och fritidslivet bidrar med till Lerums attraktivitet går inte att underskatta. Det bidrar med såväl fysisk som psykisk friskvård för ung som gammal. För För Moderaterna är det civila samhället ett av fundamenten i byggandet av ett välmående samhälle. Därför ligger det också i allmänintresset att vi tillsammans är med och stöttar vårt fina kultur- och fritidsliv.


Kulturen sätter ”guldkant” på tillvaron och för människor samman. Vi vill att våra barn ska få utvecklas till trygga och lyckliga samhällsmedborgare och för det behövs social gemenskap där alla får var med och bli sedda. Barn är olika och ska så få vara. Detta kräver en mångfald av sätt att umgås, stimuleras och utvecklas. Kulturen spelar en viktig roll i alla dess former för att kunna erbjuda detta. Samtidigt är det viktigt att konstatera att kulturen ska vara tillgänglig för alla, även för vuxna och äldre.


Fritids- och idrottslivet i Lerums Kommun är en viktig plattform för unga att utanför skolan utvecklas och träffa nya vänner. Därför är det viktigt att fler ges möjlighet att sysselsätta sig med de fritidsaktiviteter de brinner för och/eller vill testa på. Detta ska gälla oavsett om man vill nå elitnivå inom sin sport eller bara kunna samla ihop sina vänner för att meka med sin moped.


Ett rikt, nyskapande, och fritt kulturliv är en stor del av grunderna för människans utveckling. Kommunens uppgift är att stimulera och skapa förutsättningar, även utanför de traditionella verksamheterna. Genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer värnas vårt kulturarv.

Våra förslag för kultur, idrott och fritid i Lerums Kommun:

​​

 • Öka platserna i Kulturskolan så att fler ska ges möjlighet att delta.

 • Värna och vårda vårt kulturarv genom samarbete med eldsjälar och regionala samt nationella kulturinstitutioner.

 • Fler lokaler för våra kulturutövare.

 • Utveckla Nääs till ett attraktivt besöksmål med fokus på kultur och ridsport.

 • Starta en fritidsgård för motorintresserade.

 • Öppet fler månader om året i ishallen.

 • Öka föreningsstödet.

 • Stimulera föreningar att möjliggöra för funktionsnedsatta att delta i verksamheten.

 • Ökad samverkan mellan skola och föreningslivet för med idrott i skolan.

 • Bygg ut Vättlehallen för mer istid i Lerums Kommun​.

 • Bygg en tennishall vid Aspenäs.