NÄRINGSLIV

Ett näringslivsklimat i toppklass

Ett starkt näringsliv som utvecklas ger fler jobb i Lerums kommun och en trygg gemensam välfärd. För att nya jobb ska skapas i Lerums kommun behövs ett starkt företagsklimat som möjliggör till mer handel och affärsverksamhet i kommunen. .Vi vill att företagsklimatet i Lerums kommun ska tillhöra topp 20 i Sverige. Vi vill att nya företag ska kunna etablera sig och att de företag  som redan finns i kommunen ska kunna utvecklas och växa och på så sätt skapa fler jobb.


Lerums Kommun har en tradition av ett starkt och välmående näringslivsklimat och ett framgångsrikt företagande. År 2006 rankades Lerums Kommun som den 16:e bästa kommunen av Svenskt Näringsliv. Idag har vi tappat och är på plats 141 av 290 kommuner. Detta är en trend som vi vill förändra. Företagen är en stor och avgörande del i det som finansierar vår gemensamma välfärd. Därför måste Lerums Kommun åter bli en stark företagarkommun, med inriktning på små- och medelstora företag. Tillsammans med företagare vill vi  arbeta för ett långsiktig och starkt företagsklimat med kommunalt servicefokus.


För Moderaterna är det viktigt att vi även skapar förutsättningar för unga att våga starta företag.Våra mål och förslag för ett bättre företagsklimat i Lerums Kommun:


  • Utveckla samverkan mellan Lerums Gymnasium och näringslivet.

  • Bygga ut Stenkullens industriområde för fler nya företag och utveckling av befintliga företag.

  • Jobba för en ny led mellan E6 syd, Rv40, E20, 190an, E45 och E6 nord.

  • Att Lerums Kommun ska ändra fokus från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar.

Vår vision för näringslivsklimatet

i Lerums Kommun


Vi ska via goda medarbetares servicevilja, flexibilitet och kompetens utveckla Lerums kommun till en av landets 20 bästa kommuner att driva företag i.

  • Vi vill fylla behovet av kompetenta företag i alla storlekar och nischer, vilket skapar nya arbetstillfällen i nutid och för nästa generation.

  • Vi ska proaktivt arbeta för att underlätta start och tillväxt av företagande, samt tillvarata alla ägarformers intressen.

  • Lerums strategiskt goda läge ska vara till vår hjälp att på ett långsiktigt sätt försörja såväl kommunen som våra företag med välutbildade medarbetare.

  • Vår verksamhet ska inriktas mot en långsiktigt hållbar samhällsnytta i syfte att skapa en välmående kommun med nöjda företag och invånare.