TRYGGHET

En mänsklig rättighet

Lerums Kommun är i det stora hela en trygg kommun. Men Lerums Kommun saknar varken problem eller utmaningar ur ett trygghetsperspektiv.


Skadegörelse och bus runt om i kommunen påverkar den allmänna miljön och bilden av Lerums Kommun negativt. Platser runt om i kommunen som det nya parkeringshuset, kommunens tåg- och busstationer, gator och torg upplevs som otrygga av väldigt många kommunmedborgare. Den senaste tiden har också antalet inbrott ökat i vår kommun*. Inbrott är inte bara en kränkning av äganderätten, det är en direkt kränkning mot den enskilda individens integritet.

Huvudansvaret för tryggheten i vår kommun ligger hos polisen, och det är en ansvarsfördelning vi ska värna om. Samtidigt ansvarar vi som lokala politiker för vår kommuns attraktivitet och därför måste vi dra vårt strå till stacken för att öka tryggheten.


I vår kommun ska vi alltid känna oss trygga i våra hem och när vi rör oss kring våra stationer, gator och torg. Därför är det dags att trygghetsfrågan prioriteras på den politiska agendan i Lerums Kommun. I Lerums kommun ska alla vara trygga, förutom tjuven!

​​

Våra förslag för ett tryggare

Lerums Kommun:

​​


  • Inför en stödgaranti för de som drabbas av inbrott.

  • Arbeta för fler poliser och införa kommunala ordningsvakter.

  • Sätta upp trygghetskameror i våra tre centrum och trygghetsskapande belysning.

  • Nolltolerans mot droger i skolan.

  • Öka trafiksäkerheten kring våra skolor.


*Källa: Brottsförebyggande Rådet, Villaägarnas Förening

Stödgaranti för de som drabbas av inbrottAtt bli utsatt för inbrott eller intrång är en mycket kränkande situation. Många upplever en stor utsatthet i samband med att ett inbrott eller intrång har skett och är i behov av utomstående stöd. För flera av våra kommunmedborgare finns det stödet att finna i form av familj, vänner och grannar. Samtidigt finns det många kommunmedborgare, framförallt äldre, som lever i ensamhet och står utan socialt stöd vid krissituationer. Vi moderater ser den utsatthet som många upplever i samband med inbrott eller intrång, och då särskilt i äldres hem. Därför vill vi införa en stödgaranti för alla som drabbas av inbrott och intrång i Lerums Kommun.Stödgarantin innebär att den som blir utsatt för inbrott och är i behov av mentalt stöd och vuxen närvaro kan vända sig till ett journummer där han eller hon erbjuds hembesök av en av kommunens kommunala ordningsvakter.