EKONOMI

En välskött ekonomi är grunden för en välskött kommun.

 

  • Underskotten i stöd och omsorg

    • Kostnaderna för försörjningsstödet

 

Under mandatperioden 2014-2018 har kommunens skuldsättning ökat i mycket hög takt och för första gången når vi inte våra ekonomiska mål när det kommer till skuldsättning och soliditet. Att långa pengar till långsiktiga investeringar är fullt rimligt då investeringarna också betalas av den generation som i framtiden kommer ha nytta av investeringarna som görs idag. Samtidigt skall det betonas att den som är satt i skuld ej är fri. En hög skuldsättning idag minskar utrymmet för nya lån i framtiden och ökar risken för ökade kostnader om räntorna ökar.


 

Punkter

  • Sänk kostnaderna för försörjningsstödet/socialbidragen

  • Minska vår kommunala skuldsättning

  • Vi vill sänk skatten

  • Minska kommunens kostnader genom att släppa in det idéburna samhället och fler privata initiativ

  • Lägga ner Växtrum som kostar skattebetalarna många miljoner kronor varje år. Välfärdens kärna måste prioriteras. 

VI VILL SÄNKA SKATTEN

Skatteintäkter är viktiga för att finansiera vår gemensamma välfärd.

 

Skatteintäkterna är förutsättningar för att finansiera det gemensamma i vår kommun som vi tillsammans anser vara viktiga. Samtidigt är det viktigt att vi säkerställer att varje skattekrona används på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

En sänkning av skatten gör störst skillnad i vardagen för de som lever med lägst marginaler vid månadens slut. Det är dessa personer som starkast märker av när de får behålla lite mer av sin lön efter skatt och därför är en sänkning av skatten något som gynnar alla som jobbar. 

 

Moderaterna vill sänka skatten i Lerums Kommun. Detta skall dock ske på ett ansvarsfullt sätt så att vi kan öka individens frihet över sina egna intjänade pengar utan att detta påverkar välfärdens kärna - skola, vård och omsorg.

 

LÄNKAR