top of page

Kandidatutbildning | Vi söker framtidens ledare

Moderaterna i Lerums Kommuns kandidatutbildning vänder sig till dig som är intresserad av politik, sympatiserar med Moderaterna och som kan tänka sig att ta ett politiskt uppdrag för Moderaterna någon gång i framtiden. Kanske till och med efter valet 2022. Anmäl dig nedan.

Kandidatutbildningen kommer genomföras vid fyra tillfällen. Tre på kvällstid samt en halvdag. Utbildningen kommer behandla bland annat retorik, opinionsbildning, information om hur den kommunala organisationen fungerar i vår kommun.

Utbildningstillfällena är den:
27 oktober 18.00-20.00
10 november 18.00-20.00
24 november 18.00-20.00
4 december 10.00-15.00

Samtliga utbildningstillfällen är obligatoriska. Kandidatutbildningen är gratis men medlemskap i Moderaterna är obligatoriskt. 

bottom of page