top of page

Kandidatutbildning | Vi söker framtidens ledare

Moderaterna i Lerums Kommuns kandidatutbildning vänder sig till dig som är intresserad av politik, sympatiserar med Moderaterna och som kan tänka sig att ta ett politiskt uppdrag för Moderaterna någon gång i framtiden. Anmäl dig nedan.

Kandidatutbildningen kommer genomföras vid fem tillfällen. Fyra på kvällstid samt en halvdag. Utbildningen kommer behandla bland annat retorik, opinionsbildning, information om hur den kommunala organisationen fungerar i vår kommun.

Utbildningstillfällena är:

Träff 1

11/10 2023 18:00-20:00

Tema: Ideologi/retorik 

Träff 2 

15/11 2023 18:00-20:00

Tema: Hur fungerar lokalpolitik

 

Träff 3

31/1 2024 18:00-20:00

Tema: Politik i teori och praktik 


Träff 4 

13/3 2024 18:00-20:00

Tema: Opinionsbildning

 

Examination 

16 mars  2024 

Samtliga utbildningstillfällen är obligatoriska. Kandidatutbildningen är gratis men medlemskap i Moderaterna är obligatoriskt. 

bottom of page