top of page

Möjligheternas politik

Det är tack vare ett starkt civilsamhälle, föreningsliv, en bra skola, drivna och engagerade samhällsmedborgare samt näringsidkare som Lerums kommun är så fantastisk

Dessa delar måste beaktas, värnas och framförallt utvecklas för att göra Lerums kommun ännu bättre. För detta finns det endast ett parti - Lerums samlingsparti som får rätt saker gjorda och som har lång erfarenhet av att, i styrande majoritet, göra det.

Detta valmanifest är vår politik för ett Lerums kommun dit många nybildade småbarnsfamiljer bosätter sig och verkar. Ett Lerums kommun där många vill spendera sin tid som äldre. Det är denna politik som kommer leda till att Lerums kommun får ett näringslivsklimat i världsklass, att det skapas jobb och att vår kommunala ekonomi stärks. Att företag kan etableras, växa och anställa. Vår politik säkerställer även att våra skolor ger varje elev möjligheten att utvecklas. Att de som spenderar sin tid som äldre i vår kommun får den hjälp och stöd som kan behövas, där anhöriga ses som en resurs att inkludera i alla de processer som rör deras anhöriga.

Det är denna politik som fortsättningsvis ska säkerställa att Lerums kommun är ett rent, tryggt och attraktivt område där människor vill bo, leva och verka i. Våra gemensamma ytor ska hållas fria från skadegörelse, klotter och nedskräpning. Vi ska säkerställa liv, rörelse och mänsklig närvaro på våra gator och torg. Detta kommer vi genomföra genom att stimulera ideella föreningar och se till att nattvandrare såväl som fältpatruller är aktiva även under obekväma tider på dygnet. Vi ska fortsätta att identifiera otrygga platser i kommunen och individuellt bedöma vilka trygghetsåtgärder som passar på den specifika platsen. Ett exempel på trygghetsåtgärder är trygghetskameror, som på våra pendelstationer, men det kan även gälla övriga trygghetsåtgärder.

Att trygga den yttre säkerheten räcker dock inte. Vi har därför tagit fram ett gediget material för att även säkra tryggheten i hemmet. Lerums kommun ska bli Sveriges bästa kommun i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Detta har blivit allt viktigare på grund av pandemin.

Moderaterna vill att alla ska få möjligheten att växa upp i en trygg och säker kommun med närheten till vatten, natur, rekreationsområden, kulturupplevelser samt föreningsverksamhet. Att man under sin uppväxt kan testa på det mesta. Att man får testa att spela gitarr i kulturskolans lokaler, innebandy i Rydsbergshallen eller Hjällsnäshallen och tennis i Lerums tennisklubb. Att man får möjligheten till att lära sig knyta knopar som scout och engagera sig politiskt. Detta görs genom att ta vara på starka krafter och viljor.

Moderaterna är Lerums samlingsparti för det är här som varje kraft för att förbättra Lerums kommun samlas. Vi vill göra en redan bra kommun ännu bättre!

Viktor Lundblad (M)

Kandidat till Kommunstyrelsens ordförande

bottom of page