SKOLAN

En skola i framkant

Skolorna i Lerums Kommun ska bygga på kunskap för alla barn och unga. Vi vill att våra skolresultat ska ligga i framkant i ett nationellt perspektiv. Alla eleverna ska bli sedda och och ges möjlighet att lära efter sin egen förmåga. För att det ska vara möjligt behöver pedagogerna i skolan ges förutsättningar att fokusera på pedagogiken och inrikta sig på sitt huvuduppdrag – att undervisa.


Utbildningen är en start i livet och ett jobb att gå till är dess mål. Därför behöver kopplingen till arbetsmarknaden bli tydligare med praktik och entreprenörskap som del av lärandet. Det är också ett bra verktyg för att uppmuntra till kreativitet och uppfinningsrikedom.


Stärka läraryrket

Läraryrket är ett våra viktigaste jobb. Arbetet med att forma och lära barn och ungdomar är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra i framtiden. Därför är det viktigt att samhället gemensamt ställer sig bakom våra lärare och säkerställer att de får det stöd de behöver för att göra ett så bra arbete som möjligt. Det handlar bland annat att ge lärarna ökad tid för undervisningen i klassrummen och underlätta det administrativa arbetet. Det handlar också om lärarnas möjligheter att kunna hålla ordning och reda i klassrummet och inte minst om möjligheterna till att kunna få bra betalt och göra karriär inom läraryrket.


Våra mål och förslag för Lerums skolor:

  • Varje elev ska utvecklas efter sin egen förmåga. Vi vill rikta utvecklat stöd till elever som både har det tufft i skolan och elever som ligger i framkant.

  • Bygga fler grundskolor i Lerums Kommun för att stärka det fria skolvalet.

  • Införa programmering från första klass.*

  • Minska den psykiska ohälsan och öka tryggheten i skolan exempelvis genom satsning på fler skolkuratorer och mer vuxen närvaro.

  • Verka för fler elev-praktikplatser i skolan.

  • Tydligare fokus på ordning och reda i klassrummen.

  • Införa en entreprenörslinje på Lerums Gymnasium.

* Programmering från första klass ingår redan idag i matematiken. Vår punkt handlar om att vi vill skicka en signal att vi tycker att programmering är viktigt för att skapa bättre förutsättningar i en allt mer digital framtid, som är här för att stanna.