VÅR POLITIK

Moderaterna i Lerums Kommun är ett parti som bygger sin politik på idéburen pragmatism. Detta innebär att vi känner oss trygga i våra grundläggande värderingar samtidigt som vi vidareutvecklar våra idéer utifrån de samhällsutmaningar och problem vi står inför. Det betyder också att vi ständigt vågar ompröva våra egna förslag och idéer för att säkerställa att de alltid är relevanta för vår kommun.

Sedan valet 2014 har Moderaterna utvecklat sin politik genom att tillsätta sex politiska arbetsgrupper som jobbat med bostads- och infrastrukturfrågor, näringslivsfrågor, skolfrågor, stöd- och omsorgsfrågor, kulturfrågor och trygghetsfrågor. Dessa arbetsgrupper initierades av Alexander Abenius (M) och föreningsstyrelsen för att säkerställa att vi har den mest relevanta politiken i Lerums Kommun. Utöver våra egna medlemmars deltagande i arbetsgrupperna har vi bjudit in experter på respektive område som aktivt medverkat i arbetsgruppernas arbete.

Vår politik är resultatet av våra grundläggande värderingar och våra politiska arbetsgruppers hårda arbete. Samtidigt är vi ödmjuka inför att vi aldrig kommer vara klara med vårt idéutvecklingsarbete. Det finns inget som inte kan utvecklas, och därför kommer våra arbetsgrupper leva vidare också i framtiden. 

Läs mer om våra idéer nedan. 

SÅ HÄR VILL VI UTVECKLA
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)
(Klicka på bilden)